Одржана је дводневна обука за узорковање емисија диоксина и фурана у ваздух из димњака, што је уједно и задњи дио циклуса обука за јачање капацитета лабораторија које су проведене у оквиру POPs пројекта. Обука је организована у периоду 27-28. 02. 2024. године, а у оквиру UNDP BiH и POPs пројекта.

Теоретски дио обуке је одржан у ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, док је практични дио обуке одржан у ЕФТ – Рудник и термоелектрана Станари д.о.о.

Учесници обуке из ЈНУ Института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука и Федералног хидрометеоролошког завода су имали прилику да се упознају са методама које се примјењују за ову врсту специфичног узорковања те руковања реномираном опремом коју користе ЕУ компаније.

Пројекат „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама POPs у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“ финансира Шведска амбасада у Сарајева, а проводи UNDP BiH.

Циљ POPs пројекта је смањивање ризика по здравље људи и животну средину, кроз превенцију настанка ненамјерно испуштених POPs (U-POPs), прелазак на хемикалије које не садрже POPs супстанце у индустрији и еколошки прихватљиво уништавање најмање 50 тона отпада који садржи POPs.